Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 36 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Cả

CÙ THỊ PHƯƠNG

Tóm tắt


    Lưu vực sông Cả là một trong những lưu vực sông chính ở Miền Bắc Trung bộ. Với đặc điểm độ dốc lưu vực lớn, lưu vực thường gặp nhiều khó khăn về nguồn nước vào mùa khô. Đây cũng là một trong những thách thức của lưu vực trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Bài viết sẽ giới thiệu kết quả chi tiết hóa lượng mưa theo 2 kịch bản A2 và B2 trên lưu vực trong tương lai dựa trên mô hình biến đổi khí hậu toàn cầu HadCM3 và sử dụng mô hình hệ thống mưa dòng chảy để mô phỏng sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước trên hệ thống sông tính đến trạm Yên Thượng.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941