Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 34 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của ethanol đối với dung dịch bentonite trong công nghệ thi công tường hào chống thấm Bentonite

NGUYỄN CẢNH THÁI, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Tóm tắt


    Khi áp dụng công nghệ chống thấm bằng tường hào bentonite, hỗn hợp vật liệu làm tường được pha trộn bằng cách tạo dung dịch bentonite (là hỗn hợp của nước với bentonite) để sử dụng với vai trò giữ ổn định cho vách hào trước, rồi mới đem trộn với đất để tạo thành vật liệu dạng bùn đặc đổ vào hào. Theo công nghệ thi công tường hào như vậy, cũng như căn cứ vào những yêu cầu về mặt kỹ thuật của tường hào trong các trường hợp khác nhau thì việc tạo được dung dịch bentonite thích hợp để vừa thỏa mãn điều kiện thi công, vừa đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật của tường như khả năng chống thấm, cường độ,.. đòi hỏi phải dùng đến một số chất phụ gia pha trộn vào hỗn hợp. Bài báo này sẽ đề cập đến vấn đề ảnh hưởng của phụ gia Ethanol đối với dung dịch bentonite, đồng thời đưa ra kết luận và kiến nghị cho những công trình áp dụng công nghệ chống thấm bằng tường hào Bentonite sau này    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941