Chi tiết về Tác giả

BÁ QUÝ, NGUYỄN

  • S. 23 (2008) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Cơ chế phá hoại đê biển do sóng trong trường hợp có bão lớn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941