Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, PHẠM

 • S. 53 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Nghiên cứu sự tương tác giữa kết cấu-đất nền cho mố cầu được xây dựng trên móng cọc qua nền đất yếu từ mô phỏng số 3D
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Tính toán dầm ứng suất trước có kể đến biến hình dẻo
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Nghiên cứu một số hình thức phá hoại cho hệ cọc kết hợp gia cường lưới địa kỹ thuật trong gia cố nền đắp
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941