Chi tiết về Tác giả

ÁNH NGỌC, TRIỆU

  • S. 31 (2010) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Phương pháp tính toán cột nước bơm cho tưới – tiêu vùng đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941