Chi tiết về Tác giả

ÁNH NGỌC, TRIỆU

 • S. 35 (2011) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Xây dựng chương trình tối ưu bộ thông số mô hình TANK bằng thuật giải di truyền
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sản lượng Điều vùng Đông Nam Bộ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Đánh giá khả năng cấp nước hồ Dầu Tiếng theo các kịch bản thiếu hụt nước bằng mô hình Hec-ressim
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2016) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Nghiên cứu xây dựng mô hình toán hai chiều bằng phương pháp sai phân hữu hạn đánh giá ảnh hưởng triều và lũ đến vùng rừng ngập mặn Cần Giờ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 57 (2017) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Tác dụng kiểm soát ngập của đê biển trong điều kiện nước biển dâng đến vùng rừng ngập mặn Cần Giờ bằng mô hình toán 2 chiều
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941