Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 50 (2015) Ảnh hưởng của GET đến hiệu quả máy làm đất Tóm tắt   PDF
VŨ MINH KHƯƠNG, NGUYỄN HỮU TUẤN
 
S. 58 (2017) Ảnh hưởng của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đến động thái kẽm trong đất lúa phù sa sông Hồng Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ LAN HƯƠNG, NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
 
S. 61 (2018) Ảnh hưởng của lớp màng sinh học trên bề mặt đất tới sự phát thải khí CO2 vào khí quyển từ đất rừng ngập mặn vườn quốc gia Xuân Thủy Tóm tắt   PDF
HÀ THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ KIM CÚC
 
S. 31 (2010) Ảnh hưởng của lũ và lũ quét đến một số công trình giao thông ở vùng duyên hải miền Trung Tóm tắt   PDF
LÊ XUÂN KHÂM
 
S. 42 (2013) Ảnh hưởng của một số dạng kết cấu gia tăng độ cứng đến các đặc trưng động lực học của đập bê tông trụ chống Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC THẮNG
 
S. 43 (2013) Ảnh hưởng của một số kết cấu gia tăng độ cứng đến khả năng kháng chấn theo phương ngang của đập bê tông trụ chống Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC THẮNG
 
S. 53 (2016) Ảnh hưởng của một số phụ gia hóa dẻo, chậm đông kết đến các tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trọng lực Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ, NGUYỄN THÀNH LỆ
 
S. 26 (2009) Ảnh hưởng của một số phụ gia hóa học đến co ngót của vữa tính năng cao Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ, JIANG LINHUA, LIU JIAPING, NGUYỄN NHƯ OANH, ĐỖ VIẾT THẮNG
 
S. 41 (2013) Ảnh hưởng của một số đặc trưng cơ lý ban đầu của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ QUỐC TOÀN, ĐINH XUÂN ANH, ĐỖ VĂN LƯỢNG
 
S. 16 (2007) Ảnh hưởng của mưa đến ổn định mái dốc Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN THÌN
 
S. 29 (2010) Ảnh hưởng của nền và chiều cao đập đến độ lún của đập đất Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRỌNG TƯ
 
S. 28 (2010) Ảnh hưởng của nổ mìn đến cường độ của kết cấu bê tông đang đông cứng. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG CƯỜNG
 
2013: Số đặc biệt (11/2013) Ảnh hưởng của nước biển dâng lên cơ sở hạ tầng ven bờ và giải pháp ứng phó Tóm tắt   PDF
ĐINH VĂN ƯU
 
S. 40 (2013) Ảnh hưởng của nước biển dâng đến xâm nhập mặn vao hệ thống thủy lợi nội đồng Nam Thái Bình Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TUẤN ANH, PHẠM TẤT THẮNG
 
2019: Số đặc biệt (10/2019) Ảnh hưởng của phân bố khoang khí đến hiệu quả hấp thụ âm của lớp vỏ tiêu âm Tóm tắt   PDF
TRỊNH VĂN HẢI
 
S. 55 (2016) Ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết đến thời điểm đầm nén tốt nhất trong thi công đập trọng lực bê tông đầm lăn Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ, NGUYỄN THÀNH LỆ
 
S. 33 (2011) Ảnh hưởng của phụ gia khoáng tro bay nhiệt điện và puzơlan thiên nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn (RCC) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ, NGUYỄN ĐỨC NAM, NGUYỄN THÀNH LÊ
 
S. 50 (2015) Ảnh hưởng của sóng đến dòng chảy ven bờ và vận chuyển bùn cát khu vực Cửa Lấp - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN GIÁP, NGUYỄN TRUNG VIỆT
 
S. 33 (2011) Ảnh hưởng của thời điểm thi công tường hào chống thấm đến trạng thái ứng suất biến dạng trong thân hào Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CẢNH THÁI, BÙI THỊ THU HÀ
 
S. 65 (2019) Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN HƯỚNG
 
S. 53 (2016) Ảnh hưởng của tưới ngập đến hàm lượng lưu huỳnh dễ tiêu trong đất lúa vùng đồng bằng sông Hồng Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ LAN HƯƠNG
 
2019: Số đặc biệt (10/2019) Ảnh hưởng của vị trí vòi phun và áp suất phun đến động năng trong đường nạp của động cơ CNG được chuyển đổi từ động cơ diesel một xylanh Tóm tắt   PDF
HỒ HỮU CHẤN, NGUYỄN ĐỨC HIỆP, NGUYỄN NGỌC HẢI, CAO HÙNG PHI, TRẦN ĐĂNG QUỐC
 
S. 49 (2015) Ảnh hưởng của đài cọc đến sức chịu tải của nhóm cọc Tóm tắt   PDF
HOÀNG VIỆT HÙNG
 
S. 58 (2017) Ảnh hưởng của đập thượng nguồn đến diễn biến mặn vùng cửa sông Mekong Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI, LÃ VĨNH TRUNG
 
S. 22 (2008) Ảnh hưởng của độ hút dính đến cường độ kháng cắt và hệ số thấm của đất không bão hoà Tóm tắt   PDF
TRỊNH MINH THỤ
 
26 - 50 trong số 1167 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941