Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 57 (2017) Biến đổi dài hạn của sóng gió tái phân tích tại vùng biển Nam Trung Bộ, Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRINH CHUNG, ĐỖ PHƯƠNG HÀ, LÊ THU MAI
 
S. 62 (2018) Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ MINH GIANG
 
S. 17 (2007) Cao trình ngưỡng tràn của tràn sự cố và mực nước lũ khống chế trong hồ chứa Tóm tắt   PDF
PHẠM NGỌC QUÝ
 
S. 17 (2007) Các biện pháp thúc đẩy nông dân tham gia quản lý thủy nông, một nghiên cứu điển hình ở đồng bằng sông Hồng Tóm tắt   PDF
TRẦN VĂN ĐẠT
 
S. 13 (2006) Các chu kỳ dao động mực nước ngầm ở đồng bằng Nam Bộ Tóm tắt   PDF
ĐẶNG HỮU ƠN, NGUYỄN TIẾP TÂN, ĐỖ VĂN HÙNG
 
S. 28 (2010) Các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả của hệ thống giếng, hạ thấp mực nước ngầm khi thi công móng công trình trên nền cát chảy. Tóm tắt   PDF
TRẦN VĂN TOẢN
 
S. 14 (2006) Các giải pháp phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai ở miền Trung Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN NGHINH, HOÀNG THANH TÙNG
 
S. 51 (2015) Các giải pháp đo đạc và quan trắc chuyển vị của mố cầu Tóm tắt   PDF
LƯƠNG MINH CHÍNH
 
S. 49 (2015) Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh Tóm tắt   PDF
ĐỖ NGỌC THỰC, PHAN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN ĐỨC NÚI
 
S. 48 (2015) Các phương pháp quan trắc và xác định chuyển vị trụ tháp cầu dây văng của hệ thống quan trắc công trình cầu (SHMS) Tóm tắt   PDF
LƯƠNG MINH CHÍNH
 
S. 36 (2012) Các phương pháp đánh giá thiệt hại kinh tế do lũ gây ra đối với xã hội Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ THU HÒA, NGUYỄN THỊ THU HÀ
 
S. 20 (2008) Các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót và một số phương pháp dự đoán co ngót của bê tông tính năng cao (HPC) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ
 
S. 65 (2019) Cách tiếp cận mới xử lý dữ liệu ảnh viễn thám Radar Sentinel-1 vào việc xây dựng đường đặc tính hồ chứa Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VŨ VIỆT, NGUYỄN QUỐC HIỆP
 
S. 62 (2018) Cách tiếp cận đa tiêu chí trong phân bổ, chia sẻ nguồn nước lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, Việt Nam Tóm tắt   PDF
BÙI DU DƯƠNG, NGUYỄN HÙNG ANH, VŨ MINH CÁT, NGUYỄN THỊ THỦY
 
S. 17 (2007) Cách xác định khoảng cách hợp lý giữa hai hàng giếng kim khi hạ thấp mực nước ngầm cho hố móng sâu Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN HÙNG, KHÚC HỒNG VÂN, NGUYỄN KHOA DIỆU LINH, HENG PHOURY
 
S. 24 (2009) Cân bằng nước trong mô hình phân phối BTOPMC phục vụ quản lý tổng hợp lưu vực sông KONE Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ THANH HẰNG, NGUYỄN THỊ THẢO HƯƠNG, KENGO SUNADA, SATORU OISHI
 
S. 48 (2015) Công nghệ “soil nailing” trong gia cố mái dốc công trình Tóm tắt   PDF
ĐỒNG KIM HẠNH
 
S. 46 (2014) Công nghệ bùn hoạt tính tuần hoàn dạng mẻ - nghiên cứu sự loại bỏ nitơ trong nước thải nồng độ BOD thấp và tỷ lệ BOD/N thấp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN PHƯƠNG QUÝ, LÊ THANH, VŨ ĐỨC TOÀN
 
S. 42 (2013) Công nghệ chống thấm thẩm thấu kết tinh - giải pháp mới nâng cao chống thấm bê tông công trình thuỷ lợi Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ, NGUYỄN QUANG BÌNH
 
S. 47 (2014) Công nghệ thi công neo gia cố các tấm lát mái kiểu hai chiều bảo vệ đê biển Tóm tắt   PDF
HOÀNG VIỆT HÙNG
 
S. 33 (2011) Công tác kiểm soát chất lượng đắp đập đá bản mặt bê tông công trình cửa Đạt Tóm tắt   PDF
LÊ VIỆT HÙNG
 
S. 24 (2009) Công tác lắp đặt thiết bị quan trắc ở đập Tân Giang, đập Lòng Sông và một số đề xuất đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Tóm tắt   PDF
PHẠM NGỌC QUÝ, ĐỖ VĂN LƯỢNG, ĐOÀN VĂN HƯỚNG
 
S. 40 (2013) Công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn hiện nay và một số vấn đề cần giải quyết Tóm tắt   PDF
BÙI QUỐC LẬP
 
S. 35 (2011) Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở Khánh Hòa Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THÁI NHƯ TRỊ
 
S. 35 (2011) Công tác thủy lợi Đắk Lắk phục vụ nông nghiệp 35 năm (1975-2010) hình thành và phát triển Tóm tắt   PDF
PHẠM TIẾN SAN
 
126 - 150 trong số 1167 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941