Tạp chí Luật học, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

BÙI THỊ HUYỀN

Tóm tắt


Nhằm cụ thể hoá quy định tại khoản 5 Điều 103 Hiến pháp năm 2013 về "nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm", Điều 24 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 đã quy định nguyên tắc "Bảo đảm tranh tụng trong xét xử" thay thế cho nguyên tắc "Bảo đảm quyền tranh luận trong tố tụng dân sự" của BLTTDS năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 (BLTTDS năm 2011). Đồng thời, BLTTDS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm thực hiện nguyên tắc "Bảo đảm tranh tụng trong xét xử". Tuy nhiên, các quy định này vẫn còn bộc lộ một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu như: quy định về thời hạn giao nộp chứng cứ của đương sự chưa nhất quán; sự phân định nghĩa vụ chứng minh của các đương sự và trách nhiệm hỗ trợ của toà án đối với việc thực hiện nghĩa vụ chứng minh của đương sự chưa rõ ràng; thời điểm cuối cùng bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố chưa hợp lí; điều kiện thực tế bảo đảm tranh tụng chưa đầy đủ... Bài viết đưa ra các đề xuất nhằm hướng dẫn các quy định của BLTTDS năm 2015 về bảo đảm tranh tụng trong xét xử.Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522