Tạp chí Luật học, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm quyền yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp trong tố tụng dân sự

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Tóm tắt


Bài viết phân tích một số bất cập của pháp luật hiện hành về quyền yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp trong tố tụng dân sự và đề xuất một số kiến nghị bảo đảm thực hiện quyền này.      Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522