Tạp chí Luật học, S. 7 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm quyền của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đỗ Thị Phượng

Tóm tắt


Hiện nay, các quy định về điều kiện, thủ tục về tha tù trước thời hạn có điều kiện đã được quy định trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tuy nhiên, việc thi hành và quyền của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện mới chỉ được quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự năm 2010. Để đóng góp ý kiến cho Dự thảo, nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật và bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, bài viết đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung như: quyền của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, thời điểm xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, nơi cư trú của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và trách nhiệm của viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522