Tạp chí Luật học, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu quả hoạt động tố tụng tại toà án

Nguyễn Trí Tuệ

Tóm tắt


Bài viết phân tích xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin của toà án các nước trên thế giới và Việt Nam; đánh giá mức độ đáp ứng của pháp luật Việt Nam hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin tại toà án; đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu lực và hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng tại toà án Việt Nam: ưu tiên hình thức gửi trực tuyến đơn khởi kiện; khai thác phương tiện điện tử như một công cụ chính trong việc gửi tài liệu cho đương sự; cho phép xét xử trực tuyến; công nhận ghi âm, ghi hình là một hình thức biên bản...Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522