Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 8 (2018) Tư tưởng hạn chế quyền con người và nội dung nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp năm 2013 Tóm tắt
Tô Văn Hoà
 
S. 4 (2018) Tư tưởng về chủ nghĩa hợp hiến thời cổ đại và trung đại Tóm tắt
Đinh Ngọc Thắng
 
S. 11 (2017) Vai trò của hệ thống thuế nhằm đảm bảo thương mại công bằng ở Việt Nam trong khuôn khổ CPTPP Tóm tắt
Vũ Phương Đông
 
S. 9 (2017) Vai trò của pháp luật về giá và sự cần thiết đào tạo pháp luật về giá trong chương trình cử nhân luật Tóm tắt
Trần Vũ Hải, Đào Ánh Tuyết
 
S. 7 (2018) Vai trò của tổ chức xã hội trong quản trị nhà nước hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Văn Quân
 
S. 2 (2016) Vấn đề bất cập về quản tài viên theo pháp luật hiện hành Tóm tắt
PHẠM THỊ HUYỀN
 
S. 9 (2018) Vấn đề xác lập và chấm dứt tư cách đại biểu Quốc hội - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt
Trương Thị Minh Thuỳ
 
S. 1 (2018) Vận dụng giá trị tinh hoa Phật giáo vào việc xây dựng ý thức pháp luật của công dân Tóm tắt
Trần Kim Liễu
 
S. 11 (2016) Về khái niệm và vai trò của lao động giúp việc gia đình Tóm tắt
Đỗ Thị Dung
 
S. 4 (2017) Về việc sử dụng từ, thuật ngữ pháp lí và cách diễn đạt trong một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Trần Thị Huệ, Vũ Thị Hồng Yến
 
S. 6 (2018) Vị trí của môn luật so sánh trong chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Thị Ánh Vân
 
S. 10 (2016) Vị trí, vai trò của cơ quan nhân quyền quốc gia trong cơ chế bảo đảm quyền con người Tóm tắt
Chu Mạnh Hùng
 
S. 12 (2017) Vi phạm quy định về ủy quyền trong tố tụng dân sự - Những vướng mắc và đề xuất hoàn thiện pháp luật Tóm tắt
Nguyễn Thuỳ Trang
 
S. 8 (2018) Vướng mắc, bất cập trong việc thực thi Luật phá sản năm 2014 và đề xuất hoàn thiện Tóm tắt
Nguyễn Thị Yến
 
S. 5 (2017) Xác lập vật quyền - Từ lí luận đến quy định của pháp luật Tóm tắt
Nguyễn Minh Oanh
 
S. 9 (2018) Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam Tóm tắt
Trần Minh Ngọc
 
S. 10 (2018) Xây dựng Tạp chí Luật học trở thành tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế - Lí luận, thực trạng và giải pháp Tóm tắt
Trần Thái Dương
 
S. 10 (2017) Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả của pháp luật thuế môi trường Tóm tắt
Đặng Kim Phương
 
S. 4 (2016) Xây dựng văn hoá tôn trọng pháp luật - Những vấn đề đặt ra Tóm tắt
NGUYỄN BÁ CHIẾN
 
S. 7 (2017) Xử lí hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền bằng biện pháp dân sự Tóm tắt
Nguyễn Lan Anh
 
S. 2 (2017) Yêu cầu và tiêu chí hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Hoàng Kim Khuyên
 
S. 9 (2016) Yêu cầu về an toàn pháp lí trong nhà n¬ước pháp quyền Tóm tắt
Nguyễn Văn Quân
 
S. 4 (2018) Đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Luật Hà Nội – Thực trạng và giải pháp Tóm tắt
Lê Đình Nghị
 
S. 9 (2018) Đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Huyền
 
S. 12 (2018) Đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát trong luật quốc tế và thực tiễn một số nước Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Yến
 
351 - 375 trong số 398 mục << < 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522